Ομιλίες Πατρός Βασιλείου
« πίσω στίς κατηγορίες Videos


Η Διακοπή της Εκκλησιαστικής Κοινωνίας σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία

Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του Πατρός Βασιλείουστο σχίσμα του ζηλωτικού παλαιοημερολογιτισμού

Ομιλία για τον εγωισμό 12/9/2015

Ομιλία στην ερμηνεία του Πάτερ Ημών 17/10/2015

Ομιλία για την πνευματική βοήθεια προς τους αδελφούς μας 20/2/1016

Ομιλία για την Κατάκριση 14/3/2015

Ομιλία για τις μικρές αμαρτίες 25/4/2015

Ομιλία για την θεραπεία των κακών λογισμών Α' 27/9/2014

Ομιλία για τα είδη και τα αίτια των Λογισμών Β' 13/9/2014

1) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ 21/5/20142) Ραδιοφωνική ομιλία για τα διαζύγια 4/1/2012


« πίσω στίς κατηγορίες Videos